(Magyar) 2002-ben üzemorvostani, 2007-ben iskola-orvostani és ifjúságvédelmi, 1999-ben háziorvostani szakvizsgákat szerzett kitűnő eredménnyel. 2008 óta az Országos Alapellátási Szövetség alapító elnöke, 2011-ben szakmai kollégiumi tag.